Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ruimte voor liefde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ruimte voor liefde, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ruimte voor liefde verstrekt. Ruimte voor liefde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Ruimte voor liefde gegevens nodig heeft

Ruimte voor liefde verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Ruimte voor liefde uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Ruimte voor liefde gegevens bewaart

Ruimte voor liefde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Ruimte voor liefde vertrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ruimte voor liefde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ruimte voor liefde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karlijnroosvdb@gmail.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

Karlijn Roos-van den Berg
www.ruimtevoorliefde.nl
karlijnroosvdb@gmail.com
Plantenhove 38
1902 HN Castricum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 
 70744289
Vestigingsnummer: 000038984938
Telefoon nummer: 0638767629