Selecteer een pagina

Missie

In 2020 is ouderschapscoaching net zo vanzelfsprekend als verloskunde en kraamzorg!

Ieder aanstaand ouderpaar of iedere aanstaande ouder in Nederland krijgt tijdens de zwangerschap een coach over de vloer om naar de ouders te luisteren en met hen in gesprek te gaan. De coach zal de ouders stimuleren om na te denken over hoe zij bepaalde zaken geregeld hebben betreffende de komst en met name de impact van de komst van de baby.

Het traject

De coach is er in de eerste plaats om de ouder(s) zich bewust te laten worden van deze grote verandering in hun/ haar leven en hen te stimuleren hun verantwoordelijkheiden te nemen.

De coach zal vooral vragen stellen, maar kan ook ondersteunen in het bedenken van plannen.

Coaching zal gebeuren geinspireerd door de 4 pijlers van 365 dagen succesvol; gezondheid, relaties, werk en financiën.

Na de bevalling komt dezelfde coach terug in het gezin voor een x aantal gesprekken om met de ouder(s) te bespreken hoe het met hen gaat sinds de komst van de baby, wederom aan de hand van de 4 pijlers. De focus ligt niet alleen op moeder, de relatie van ouders is een belangrijk onderwerp van gesprek.

De coach kan met het gezin meedenken wanneer zij ontevreden zijn over hoe bepaalde dingen lopen. Indien gewenst kan de coach een adviserende rol hebben. Doorverwijzen is mogelijk. De verantwoordelijkheid blijft echter liggen bij de ouders.

Behoefte

–> Veel moeders erkennen te laat dat het niet goed met hen gaat, of dat de nieuwe gezins situatie anders is dan verwacht

–> Veel moeders voelen een drempel om hulp in te schakelen

–> Voor veel vrouwen is het moederschap een moment om hun carriere opnieuw onder de loep te nemen

–> Iedere ouder had terugkijkend dingen anders willen doen of van te voren willen weten

–> Veel ouders onderschatten de impact van de komst van een baby op hun relatie

–> Veel ouders gaan uit elkaar wanneer de kinderen nog jong zijn

–> Ouders worstelen bijna allemaal met een goede life balance

De kraamtijd of een verlofperiode kun je niet over doen. Je kunt wel zorgen dat je beter voorbereid bent op wat er komen gaat zodat je optimaal kunt genieten van die bijzondere tijd.

Wanneer ouders goed in hun vel zitten, gaat het goed in hun relatie en wanneer een relatie goed heeft dit direct een positieve invloed op het kind.

Ouderschapscoaching in het standaard pakket

Is het niet gek dat als je een hond wilt adopteren er mensen over de vloer komen om te kijken of je wel voldoende voorbereid bent op de komst van de hond, maar dat er in Nederland niks vanuit de overheid georganiseerd is om ouders echt goed voor te bereiden op de komst van een kind?

Ouderschapscoaching gaat een stap verder dan de verloskunde, de kraamzorg en het conultatiebureau.

Ouderschapscoaching tackelt de belangrijkste meest voorkomende problemen.

Wanneer ieder ouderpaar voorbereid is op de komst en de impact van de komst van een baby en wanneer zij gestimuleerd worden na te denken over hoe zij bepaalde zaken in hun leven aanpakken, indien nodig plannen maken en deze eventueel kunnen bijsturen resulteert dit in;

Gelukkigere relaties

Kinderen die opgroeien in een rustige thuissituatie

Minder (zorg)kosten voor de gemeenten

Ouders in balans en gelukkige kinderen

Samen kom je verder

Ik ben heel benieuwd naar jouw mening en het zou het te gek vinden wanneer je die hieronder in een reactie wilt plaatsen.

En ben of ken jij iemand die op welke manier dan ook een steentje bij kan dragen om deze missie te laten slagen? Ik kom heel graag in contact!